Poskytované vyšetrenia

Naša ambulancia disponuje najmodernejším vybavením s cieľom poskytnúť našim pacientkam najodbornejšiu zdravotnú starostlivosť v príjemnom prostredí. Viac informácii v sekcii vyšetrenia.

Prečo využiť naše služby

Našim cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti nad rámec bežnej starostlivosti. Samozrejmosťou je vyšetrenie diagnostickým prístrojom s okamžitým diagnostickým výsledkom bez potreby čakania a odosielania vzoriek pacientky na vyššie pracovisko, pričom tento výsledok vďaka kvalitnému technickému vybaveniu ambulancie má pacientka k dispozícii okamžite. Kladieme dôraz aj na komfort pacientiek, pričom najmä pri tehotných ženách je možnosť prítomnosti partnera, ktorý môže sledovať plod na veľkoplošnej obrazovke v 3D/4D rozlíšení s emotívnym zážitkom pre rodičov.