O nás

Narodil som sa 20.apríla 1984 v Čadci. Absolvoval som 8-ročné gymnázium J.M.Hurbana v Čadci, ktoré som ukončil v roku 2001. Moje ďalšie kroky viedli na Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, ktorú som úspešne ukončil v roku 2008 v študijnom odbore „Všeobecné lekárstvo“. Hneď po ukončení štúdia som začal pracovať v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci na gynekologicko – pôrodníckom oddelení, kde som získal cenné zručnosti pri náročných operáciách a pôrodoch.

V roku 2013 som úspešne ukončil špecializačné štúdium taktiež na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine v odbore „gynekológia a pôrodníctvo“, tzv. atestáciu. Po získaní „atestácie“ som naďalej mohol pokračovať v tom, čo ma najviac napĺňa. Od roku 2019 som pôsobil ako zástupca primára na gynekologicko – pôrodníckom oddelení KNsP v Čadci. Pre gynekológa je najpodstatnejšie stretnúť sa s rôznymi typmi operácií, pôrodov, skúsenosťami s riešením rôznych komplikácií počas tehotenstva a citlivý prístup k pacientkam.

Ako zástupcovi primára  na gyn.-pôr.oddelení v KNsP Čadca sa mi  prijímová ambulancia, operačná a pôrodná sála sa stavala často mojim druhým domovom.

Na základe Vašej spokojnosti a dobrých recenzií na moju vykonanú zdravotnú starostlivosť som sa rozhodol osamostatniť a byť Vám ešte viac nápomocný.

Pre udržanie kvality poskytovaných služieb v oblasti gynekológie a pôrodníctva sa snažím aby bol moj prístup čo najväčším prínosom pre Vás milé pacientky.

Dokumenty na stiahnutie